Uslovi korišćenja

Opšte odredbe

Portal MojOdmor.me nije turistička agencija koja iznajmljuje smještajne objekte u ime i za račun iznajmljivača, već koristi kao online katalog smještajnih kapaciteta na području Republike Crne Gore.
Dakle, portal MojOdmor.me služi za promociju i oglašavanje smještajnih kapaciteta na području Crne Gore.

Vlasništva, prava i odgovornosti

Sadržaji na portalu MojOdmor.me su vlasništvo su firme Primus car d.o.o. Sadržaji koji nisu u vlasništvu portala, koriste se uz odobrenje njihovog autora/vlasnika te na zahtjev autora/vlasnika mogu biti povučeni sa portala.

Ograničenje od odgovornosti

Portal MojOdmor.me prikazuje isključivo podatke dobijene od strane oglašivača, samim tim vlasnik portala ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještaju ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

Vlasnik portala se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način povezana sa korišćenjem internetskih strana portala.

Promjena uslova

Vlasnik zadržava pravo promjene navedenih uslova korišćenja portala i drugih uslova poslovanja bez prethodne najave.

keyboard_arrow_up